Anatomia żołądka

Anatomia żołądka Żołądek to organ, składający się z kilku bardzo ważnych części, możemy tu wyróżnić wpust, trzon oraz odźwiernik. Żołądek ma również swoje dno, które jest jego najwyżej położonym punktem, warto wiedzieć, iż jest ono unaczynione przez tętnice żołądkowe krótkie i zwykle pozostaje niewypełnione w czasie jedzenia. Wpust żołądka to miejsce, w którym następuje połączenie między przełykiem a omawianym organem, tą drogą pokarm dostaje się do trzonu żołądka. Warto wiedzieć, iż w czasie wypełniana żołądka tworzy się kolano, które jest jego najniżej położonym punktem i w czasie maksymalnego pożywienia może sięgać swoją najniższą częścią nawet okolicy pępka. Poza tym warto również wiedzieć, iż żołądek łączy się z dwunastnicą poprzez odźwiernik. W czasie wypełnienia żołądka zamknięcie odźwiernika reguluje przepływ pokarmu z żołądka do jelita cienkiego. Należy również wspomnieć, iż na powierzchni żołądka możemy wyróżnić dwie krzywizny: większą i mniejszą a także powierzchnię przednią i tylną. Warto wiedzieć również, iż żołądek pokryty jest mięśniami, które układają się w trzy warstwy.