Anatomia wątroby

Anatomia wątroby Wątroba jest to narząd, mający bardzo skomplikowaną powierzchnię, warto jednak wiedzieć, iż na jej powierzchni można wyróżnić dwie główne części: prawą oraz lewą, a także osiem płatów czynnościowych. Na powierzchni wątroby znajdują się liczne wgłębienia powstałe w wyniku przylegania do wątroby różnych narządów takich jak chociażby prawa nerka czy też prawe nadnercze. Warto wiedzieć również, iż na przeponie jest dość duży wycisk przepony, która pokrywa ten narząd od góry. Wątroba ma szereg wiązadeł, które łączą ją z innymi organami naszego ciała. Wyróżniamy tu między innymi więzadło wątrobowo-przełykowe, wątrobowo- żołądkowe oraz wątrobowo- dwunastnicze, składają się one na tak zwaną sieć mniejszą, widoczną po odsłonięciu powłok skórnych. Warto wspomnieć również, iż do wątroby ściśle przylega również woreczek żółciowy, który ma swoje wgłębienie na tylnej powierzchni wątroby. Nieco nad nim umieszczony jest zagłębienie przeznaczone dla żyły głównej dolnej, która zbiera krew ubogą w tlen z dolnej części naszego ciała.

Funkcje serca

Funkcje serca Serce przez wielu uważane jest za najważniejszy narząd organizmu, ponieważ bez niego niemożliwe byłoby funkcjonowanie naszego organizmu. Warto wiedzieć, iż podstawową funkcją serca jest rozprowadzanie i odbieranie krwi z całego ciała ludzkiego, a zatem zarówno z głowy i mózgu jak i ze stóp i placów rąk. Warto wiedzieć, iż krew biegnie w naczyniach krwionośnych, wśród których wyróżnia się tętnice oraz żyły, już w podstawówce można dowiedzieć się, iż żyły to naczynia, które prowadzą zużytą, czyli pozbawioną tlenu krew do serca, z kolei tętnice z aortą na czele pompują krew bogatą w tlen do wszystkich, nawet najmniejszych komórek naszego ciała. Jest to bardzo ważny proces, pozwalający na dostarczanie tlenu do wszystkich komórek oraz odbieraniu z nich dwutlenku węgla, jakiekolwiek zmiany w tym schemacie prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji. Warto wspomnieć również, iż serce ściśle współpracuje z płucami, w których to tlen przechodzi do krwi, a dwutlenek węgla do wydychanego powietrza. Od prawidłowego funkcjonowania tych organów zależy to, czy nasz organizm będzie pracował prawidłowo czy też nie.

Organy ludzkie

Organy ludzkie W ludzkim ciele znajduje się wiele organów, które pełnią rozmaite funkcje. Warto zdawać sobie jednak sprawę, iż tylko ich współpraca pozwala na sprawne funkcjonowanie organizmu. Narządy są nam niezbędne do życia, dlatego też ich niewydolności mają poważne konsekwencje. Warto wspomnieć o tym, iż jednym z ważniejszych organów w naszym ciele jest serce, pompujące krew w naszym ciele. Dzięki niemu krew pozbawiona tlenu trafia do płuc, gdzie łączy się z tlenem, po czym roznoszona jest po całym ciele przez cień naczyń krwionośnych. Ważnym narządem jest również wątroba, bez której nasz organizm nie mógłby funkcjonować, warto dodać przy tym, iż jest to największy narząd naszego organizmu. W życiu rozwojowym wątroba stanowi znaczną część rozwijającego się organizmu, niemniej jednak w miarę upływu czasu jej rozmiary nieco maleją. Warto wiedzieć, iż jest to organ odpowiedzialny między innymi za produkcję żółci jak również za detoksykację. Właśnie dlatego, osoby nadużywające alkoholu mają problemu z wątrobą.