Funkcje serca

Funkcje serca Serce przez wielu uważane jest za najważniejszy narząd organizmu, ponieważ bez niego niemożliwe byłoby funkcjonowanie naszego organizmu. Warto wiedzieć, iż podstawową funkcją serca jest rozprowadzanie i odbieranie krwi z całego ciała ludzkiego, a zatem zarówno z głowy i mózgu jak i ze stóp i placów rąk. Warto wiedzieć, iż krew biegnie w naczyniach krwionośnych, wśród których wyróżnia się tętnice oraz żyły, już w podstawówce można dowiedzieć się, iż żyły to naczynia, które prowadzą zużytą, czyli pozbawioną tlenu krew do serca, z kolei tętnice z aortą na czele pompują krew bogatą w tlen do wszystkich, nawet najmniejszych komórek naszego ciała. Jest to bardzo ważny proces, pozwalający na dostarczanie tlenu do wszystkich komórek oraz odbieraniu z nich dwutlenku węgla, jakiekolwiek zmiany w tym schemacie prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji. Warto wspomnieć również, iż serce ściśle współpracuje z płucami, w których to tlen przechodzi do krwi, a dwutlenek węgla do wydychanego powietrza. Od prawidłowego funkcjonowania tych organów zależy to, czy nasz organizm będzie pracował prawidłowo czy też nie.