Jelito grube

Jelito grube W jelicie grubym właściwie nie zachodzą już procesy trawienny, resztki pokarmowe przesuwane są przez ten mający ponad półtora metra przewód, który kończy się odbytnicą. Warto wiedzieć, iż jelito grube składa się z kątnicy, okrężnicy wstępującej, poprzecznicy, okrężnicy zstępującej, esicy oraz odbytnicy, każdy z tych elementów ma swoje charakterystyczne cechy, którymi różni się od innych organów ludzkiego ciała. Warto wiedzieć, iż do jelita grubego zalicza się także wyrostek robaczkowy, który jeszcze do niedawna uważany był za pozostałość po wcześniejszych stadiach ewolucji, która nie spełnia zbyt znaczących funkcji w naszym ciele, obecnie jednak coraz częściej wskazuje się na nieco bardziej złożone funkcje tej części ciała, niemniej jednak żadne badania prowadzone w tym kierunku nie zostały jeszcze ostatecznie potwierdzone. Warto wiedzieć za to, że wyrostek robaczkowy jest bardzo często wycinany, kiedy to dochodzi do jego zapalenia, powodującego ból. Powinno się wówczas odczuwać bolesność przy ucisku w punkcie McBurneya.