Medycyna psychosomatyczna

Medycyna psychosomatyczna Medycyna psychosomatyczna to stosunkowo młoda dyscyplina medyczna. Jako samodzielna dziedzina zaczęła bowiem funkcjonować dopiero w latach dwudziestych minionego stulecia. Wyodrębniono ją z innej dyscypliny, a mianowicie z psychiatrii. Jednakże generalnie rzecz biorąc, korzenie tego rodzaju medycyny sięgają znacznie głębiej. Zagadnienia takowe poruszane były jeszcze w czasach starożytnych. Pacjenci cierpiący z powodu somatycznych zaburzeń doświadczają objawów jak najbardziej odczuwalnych pod względem fizycznym, takich jak między innymi mdłości czy różnego rodzaju bóle. Jednakże nie ma możliwości, ażeby w sposób konkretny i oczywisty zdiagnozować źródło tych wszystkich dolegliwości. Ich podłoże ma bowiem najczęściej charakter psychiczny. Wpływ na nie mogą mieć również pewne aspekty fizjologiczne, jak chociażby przebyty udar mózgu. Ogólnie bardzo dobrze wiadomo, że stan psychiczny człowieka znajduje bezpośrednie przełożenie na stan fizyczny, jednakże owo zagadnienie wciąż stanowi przedmiot badań.