Medycyna wojskowa

Medycyna wojskowa Jednym z rodzajów medycyny jest tak zwana medycyna wojskowa. Pozwala ona na prawidłowe funkcjonowanie w zakresie służby zdrowia w wojsku. W obszarze jej zainteresowań leżą takie zagadnienia, które w ścisły sposób są związane z tym, w jaki sposób można wśród żołnierzy zapobiegać chorobom oraz jak leczyć tych, którzy zachorowali lub odnieśli obrażenia na polu bitwy. W obrębie medycyny wojskowej wyodrębnić można bardzo wiele specjalności, jak między innymi chirurgię polową, higienę oraz wojskową toksykologię. Ten rodzaj medycyny wręcz nierozerwalnie wiąże się z innymi rodzajami, jak chociażby z medycyną kosmiczną czy też lotniczą. W naszym kraju w okresie komunizmu wykłady na temat rządzących nią zasad przeprowadzały Wojskowa Akademia Medyczna oraz kierunki wojskowe na cywilnych wyższych placówkach o charakterze medycznym. Aktualnie nad tego rodzaju zagadnieniami pracują takie instytucje jak Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, a ponadto również Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.