Funkcje serca

Funkcje serca Serce przez wielu uważane jest za najważniejszy narząd organizmu, ponieważ bez niego niemożliwe byłoby funkcjonowanie naszego organizmu. Warto wiedzieć, iż podstawową funkcją serca jest rozprowadzanie i odbieranie krwi z całego ciała ludzkiego, a zatem zarówno z głowy i mózgu jak i ze stóp i placów rąk. Warto wiedzieć, iż krew biegnie w naczyniach krwionośnych, wśród których wyróżnia się tętnice oraz żyły, już w podstawówce można dowiedzieć się, iż żyły to naczynia, które prowadzą zużytą, czyli pozbawioną tlenu krew do serca, z kolei tętnice z aortą na czele pompują krew bogatą w tlen do wszystkich, nawet najmniejszych komórek naszego ciała. Jest to bardzo ważny proces, pozwalający na dostarczanie tlenu do wszystkich komórek oraz odbieraniu z nich dwutlenku węgla, jakiekolwiek zmiany w tym schemacie prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji. Warto wspomnieć również, iż serce ściśle współpracuje z płucami, w których to tlen przechodzi do krwi, a dwutlenek węgla do wydychanego powietrza. Od prawidłowego funkcjonowania tych organów zależy to, czy nasz organizm będzie pracował prawidłowo czy też nie.

Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia

Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia Kolejną z metod, z której korzystają osoby zajmujące się medycyną niekonwencjonalna są Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia. Bazują one na głębokim przeświadczeniu, iż wszystkie negatywne uczucia oraz emocje, jakie gromadzą się w człowieku stanowią efekt zaburzeń jego pola energetycznego. Techniki te to wynalazek stosunkowo młody, albowiem opracowane zostały dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Dokonał tego Gary Craig. Stosowanie tej metody w praktyce wygląda w ten sposób, że opukuje się energetyczne punkty znajdujące się na ludzkim ciele i jednocześnie myśli się o tych wszystkich wyżej wspomnianych negatywnych emocjach. W taki sposób zostają one zneutralizowane. Metoda ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. W obrębie tych pierwszych także widoczne są podziały – jedni uważają, że Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia rzeczywiście przynoszą pożądane rezultaty, dla pozostałych natomiast działają one na zasadzie efektu placebo. Na pewno budzą wiele kontrowersji.

Głodówka lecznicza

Głodówka lecznicza O głodówkach leczniczych z pewnością każdy z nas słyszał niejednokrotnie. Metoda ta jest powszechnie stosowana w medycynie niekonwencjonalnej, a polega na tym – jak sama nazwa zresztą sugeruje – na nie jedzeniu. Przyjmowanie jakichkolwiek pokarmów wstrzymywane jest na jakiś czas – w tym okresie przyjmować można jedynie płyny (nawet nie to, że można, ale wręcz trzeba). W ten sposób oczyszcza się organizm z zanieczyszczeń. Głodówki mogą mieć rozmaitą długość – zazwyczaj od jednego dnia do tygodnia, chociaż są i tacy, którzy głodują dłużej. Lekarze jednak przed tym przestrzegają – jednodniowa głodówka raz na jakiś czas nikomu nie zaszkodzi, ale im dłużej trwa, tym większe stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia. Ponadto im dłużej człowiek nie je, tym trudniej mu potem zacząć się normalnie odżywiać. Poza tym nie wolno zaczynać głodówki z dnia na dzień – organizm trzeba zacząć przyzwyczajać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem poprzez eliminowanie pewnych produktów.