Rola płuc

Rola płuc Płuca to organy, które odpowiedzialne są za proces oddychania, a zatem za mechanizm niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Płuca są narządem parzystym, leżącym w klatce piersiowej, ich rytmiczne ruchy prowadzą do zasysania powietrza atmosferycznego i jego wydychania. W czasie wdechu, kiedy to klatka piersiowa unosi się, przepona opada, a płuca zwiększają swoją objętość do naszego organizmu dostaje się powietrze, z którego pobierany jest tlen. Gaz ten następnie transportowany jest poprzez znajdującą się we krwi hemoglobinę do wszystkich żywych komórek naszego ciała, które zużywają go do prowadzenia różnorodnych procesów. W czasie wydechu z kolei z naszego organizmu do płuc przechodzi dwutlenek węgla, skąd jest następnie wydalany wraz z wydychanym powietrzem. Warto przy tym wspomnieć, że w czasie procesu oddychania powietrze w drogach oddechowych ulega ogrzewaniu oraz oczyszczaniu, niemniej jednak palenie papierosów czy pracowanie w pyle ma negatywny wpływ na stan naszych płuc.