Śledziona

Śledziona Śledziona to jeden z tych organów, o których większość przeciętnych osób mogła nie słyszeć, o ile bowiem dość często mówi się na lekcjach biologii na temat serca czy płuc, o tyle śledziona bywa bardzo często pomijana. Nie znaczy to jednak, że nie jest to narząd ważny, ponieważ śledziona odgrywa niemałą rolę w naszym ciele. Niemniej jednak warto wiedzieć, iż jest to również narząd bardo kruchy, dlatego też w czasie wypadków bardzo często ulega on pęknięciu i musi zostać usunięty. Bardzo ważne jest to, że bez śledziony można całkiem normalnie funkcjonować, niemniej jednak natura nie umieściła jej w naszym ciele bez celu, dlatego lepiej nie ryzykować jej utratą. Warto wiedzieć, iż śledziona pełni bardzo ważne funkcje związane z obroną naszego organizmu, jest bowiem siedzibą tysięcy białych krwinek. Dość ciekawy jest również fakt, iż w śledzionie w życiu płodowym przez pewien czas odbywa się produkcja krwi, a w tym przede wszystkim krwinek czerwonych. W dorosłym życiu śledziona jest również magazynem krwi, która uwalniana jest do obiegu, kiedy organizm wykazuje na nią zwiększone zapotrzebowanie.