Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia

Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia Kolejną z metod, z której korzystają osoby zajmujące się medycyną niekonwencjonalna są Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia. Bazują one na głębokim przeświadczeniu, iż wszystkie negatywne uczucia oraz emocje, jakie gromadzą się w człowieku stanowią efekt zaburzeń jego pola energetycznego. Techniki te to wynalazek stosunkowo młody, albowiem opracowane zostały dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Dokonał tego Gary Craig. Stosowanie tej metody w praktyce wygląda w ten sposób, że opukuje się energetyczne punkty znajdujące się na ludzkim ciele i jednocześnie myśli się o tych wszystkich wyżej wspomnianych negatywnych emocjach. W taki sposób zostają one zneutralizowane. Metoda ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. W obrębie tych pierwszych także widoczne są podziały – jedni uważają, że Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia rzeczywiście przynoszą pożądane rezultaty, dla pozostałych natomiast działają one na zasadzie efektu placebo. Na pewno budzą wiele kontrowersji.