Terapia biorezonansowa

Terapia biorezonansowa Terapia biorezonansowa znajduje powszechne zastosowanie w medycynie niekonwencjonalnej. Bazuje ona na biorezonansie – pod tym pojęciem rozumieć należy drganie tkanek, u każdego człowieka wygląda to inaczej, każdy ma inne spektrum drgania. Generalnie rzecz biorąc, w obrębie tych drgań wyszczególnia się dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią drania fizjologiczne – to one właśnie odpowiadają za procesy regeneracji oraz rozwoju. Z kolei druga grupa to drgania patologiczne – przyczyną ich powstawania są wirusy, toksyny, bakterie oraz chorobowe ogniska. Stosowanie tej metody w praktyce sprowadza się do tego, ażeby nasilić drgania fizjologiczne, przy jednoczesnym minimalizowaniu lub tez usunięciu drgań patologicznych. Po raz pierwszy w historii terapia biorezonansowa została zastosowana przed trzydziestoma dwoma laty, a dokonał tego lekarz pochodzący z Niemiec Franz Morell. Nie ma dotychczas żadnych naukowych dowodów na to, że metoda ta jest rzeczywiście skuteczna, choć jej zwolennicy uważają inaczej.