Anatomia wątroby

Anatomia wątroby Wątroba jest to narząd, mający bardzo skomplikowaną powierzchnię, warto jednak wiedzieć, iż na jej powierzchni można wyróżnić dwie główne części: prawą oraz lewą, a także osiem płatów czynnościowych. Na powierzchni wątroby znajdują się liczne wgłębienia powstałe w wyniku przylegania do wątroby różnych narządów takich jak chociażby prawa nerka czy też prawe nadnercze. Warto wiedzieć również, iż na przeponie jest dość duży wycisk przepony, która pokrywa ten narząd od góry. Wątroba ma szereg wiązadeł, które łączą ją z innymi organami naszego ciała. Wyróżniamy tu między innymi więzadło wątrobowo-przełykowe, wątrobowo- żołądkowe oraz wątrobowo- dwunastnicze, składają się one na tak zwaną sieć mniejszą, widoczną po odsłonięciu powłok skórnych. Warto wspomnieć również, iż do wątroby ściśle przylega również woreczek żółciowy, który ma swoje wgłębienie na tylnej powierzchni wątroby. Nieco nad nim umieszczony jest zagłębienie przeznaczone dla żyły głównej dolnej, która zbiera krew ubogą w tlen z dolnej części naszego ciała.

Anatomia serca

Anatomia serca Serce składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór, to fakty, które z pewnością doskonale pamiętamy z lekcji biologii, niemniej jednak jeśli chodzi o dodatkowe szczegóły to niestety zwykle niewiele zostaje ich w naszych głowach. Warto wiedzieć jednak, iż serce podzielone jest grubą przegrodą międzykomorową, która oddziela od siebie obie komory serca, jest to bardzo ważny element, ponieważ dzięki przegrodzie nie następuje mieszanie krwi bogatej w tlen i krwi w tlen ubogiej. Warto wiedzieć również, iż w komorach serca występują mięśnie brodawkowate, które odpowiedzialne są za napinanie zastawek oddzielających przedsionki od komór. Dzięki tym mięśniom w czasie wypełnienia komór krwią zastawki są szczelnie zamknięte, zapobiegając tym samym cofaniu się krwi. Jeśli chodzi o serce to należy wiedzieć również, iż bardzo ważnymi elementami są dwa naczynia: aorta oraz tętnica płucna, które wyprowadzają krew z serca oraz dwa naczynia, które dwa naczynia pień płucny i żyły płucne, które doprowadzają krew do serca.

Anatomia żołądka

Anatomia żołądka Żołądek to organ, składający się z kilku bardzo ważnych części, możemy tu wyróżnić wpust, trzon oraz odźwiernik. Żołądek ma również swoje dno, które jest jego najwyżej położonym punktem, warto wiedzieć, iż jest ono unaczynione przez tętnice żołądkowe krótkie i zwykle pozostaje niewypełnione w czasie jedzenia. Wpust żołądka to miejsce, w którym następuje połączenie między przełykiem a omawianym organem, tą drogą pokarm dostaje się do trzonu żołądka. Warto wiedzieć, iż w czasie wypełniana żołądka tworzy się kolano, które jest jego najniżej położonym punktem i w czasie maksymalnego pożywienia może sięgać swoją najniższą częścią nawet okolicy pępka. Poza tym warto również wiedzieć, iż żołądek łączy się z dwunastnicą poprzez odźwiernik. W czasie wypełnienia żołądka zamknięcie odźwiernika reguluje przepływ pokarmu z żołądka do jelita cienkiego. Należy również wspomnieć, iż na powierzchni żołądka możemy wyróżnić dwie krzywizny: większą i mniejszą a także powierzchnię przednią i tylną. Warto wiedzieć również, iż żołądek pokryty jest mięśniami, które układają się w trzy warstwy.